Контакти

.

Офис София:
тел:02/ 971 36 44/ 971 24 44/ 971 53 50
факс: 02/ 971 53 51
гр.София
бул.Шипченски проход 19, бл.230, вх.В, ет.1
e-mail:sofia@almaholidays.net
web:www.almaholidays.net

Офис - Слънчев бряг

Жасмин Клуб
тел.:  0888 800 230